Scholenproject van start

In mei 2021 zijn we gestart met een ontwikkelingsprogramma waarbij we ons richten op de regionale scholen. Hiervoor is een milieu-educatieprogramma ontwikkeld om het huidige slechte beheer van het milieu te verbeteren. We focussen op bewustwording en kennis rondom het kappen van bomen, slecht afvalbeheer, watervervuiling en vernietiging van biodiversiteit en de gevolgen hiervan.

Dit project wordt uitgevoerd onder lokaal beheer van stichting APEP.

Verschillende Thema’s

Bij het programma zijn 17  basis- en middelbare scholen uit de regio betrokken. Daarmee hebben we een bereik van 10.000 leerlingen/studenten. De lessen op de scholen zijn ervoor om bewustwording en betrokkenheid te creëren en om de algehele kennis te vergroten. De onderwerpen zijn:

  • Dynamiek van het water
  • Herbebossing
  • Opwarming van de aarde
  • Hergebruiken van afval
  • Het orkaanseizoen

Bij alle scholen waar we het programma starten, zetten we een kwekerij op waar de praktijklessen geven worden. Uiteindelijk leidt dit tot een potentieel van 200.000 nieuw gekweekte planten op jaarbasis. Deze planten zullen door de jongeren zelf, samen met lokale boeren worden onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat ze goed opgroeien en oogst gaan geven. Per gemeente zijn 2 lokale basis organisaties betrokken, die helpen met het beheer van de kwekerijen en om de organisatie rondom het programma te beheersen. En daarmee borgen we de betrokkenheid op een breder vlak.

RESULTAAT

Met het scholenproject willen we dat iedere deelnemer bewust wordt van de slechte staat van het Haïtiaanse milieu. We streven ernaar dat de kennis toeneemt over hoe de klimaatveranderingen moeten worden tegengegaan en hoe men zich beter kan beschermen tegen de gevolgen van de orkaanseizoenen. Bovendien zorgen we ervoor dat de deelnemers zich ook actief gaan inzetten en direct resultaat behalen door het onderhoud van de kwekerijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *