HET SCHOLEN PROJECT

In 2021 is APEP met ondersteuning van Bon Bagay gestart met een milieu-educatieprogramma voor basis- en middelbare scholen in de regio. Het programma is bedoeld om leerlingen en scholieren kennis te laten maken en meer kennis te geven over beheer van het milieu, hun eigen omgeving en de rijke natuur van Haiti.

Het programma focust op bewustwording en kennis rondom het kappen van bomen, slecht afvalbeheer, watervervuiling en vernietiging van biodiversiteit en de gevolgen hiervan.

10.000 JONGEREN

4 agronomen, 8 trainers, 17 kwekerijen, 34 lokale organisaties, 200.000 planten, herbebossing, oogstopbrengsten!