Verantwoording

BELEIDSPLAN

Missie

Onze missie is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de inspanningen van Haïti en dan met name regio Les Palmes om de klimaatverandering tegen te gaan en duurzame ontwikkeling van het land te waarborgen. Met als doel om de lokale bevolking van de Haïti en dan met name regio Les Palmes te ondersteunen in een zelfredzaam bestaan door middel van de ontwikkeling en herintroductie van agroforestry en een daaruit voortvloeiende hoogwaardige productie van lokaal te gebruiken en verhandelen producten en internationaal te verhandelen (koffie en cacao) producten.

Doel komende 10 jaar

De stichting biedt ondersteuning aan lokale initiatiefnemers. Hiermee hebben in de regio Les Palmes in de komende 10 jaar, 1500 families een stabiel inkomen gevonden. Daarnaast bevorderen we met onze initiatieven dat er minimaal 30.000 planten per jaar worden gepland en onderhouden. Daarmee zorgen we voor minimaal 2000 ha herbebossing.

Toelichting

Stichting Bon Bagay kiest voor lokale (niet-lucratieve) verenigingen en organisaties. Deze partijen nemen het voortouw om met boeren in de bergen aan de slag te gaan met duurzame agroforestry landbouw. In de visie van de stichting geeft alleen deze aanpak een stabiele en langdurige basis voor verandering en ontwikkeling. De stichting gaat uit van de intrinsieke motivatie van betrokken Haïtianen. We kiezen er voor om voornamelijk vanuit hun eigen draagkracht en tempo te werken. Samen met Haïtianen is geconstateerd dat externe kennis wenselijk is voor een goede aanpak voor het vermarkten van producten en verkrijgen van externe middelen voor grotere investeringen. Hierop is de rol van de stichting gebaseerd.

Aanpak

Wij werken samen met lokale niet-lucratieve verenigingen. Met de lokale boeren en studenten wordt gewerkt aan integrale, participatieve gebiedsontwikkeling door kennisontwikkeling de herbebossing vorm te geven.

De oogsten die uit de herbebossing volgen, zullen via een (nog te stichten) lucratieve structuur worden opgekocht en verkocht op lokale en internationale markten. Daarna vloeit een deel van de winst terug naar de stichting om via gemeenschapsprojecten van de verenigingen en organisaties de ontwikkeling van de dorpen in de bergen vorm te geven. 

Tot er oogst wordt verwacht, zal de stichting via Crowdfunding geld werven. Hiermee bieden we lokale ondersteuning aan de herbebossing. Deze begint bij het zaaien van benodigde planten (struiken en bomen), het laten opgroeien en het verzorgen hiervan. En vervolgens na het oogsten zal het verwerkt worden tot een kwalitatief goed product. In al deze fases begeleiden en trainen de lokale verenigingen en organisaties de boeren.

De verenigingen in de regio Les Palmes kunnen aanvragen doen bij stichting Bon Bagay voor kennisuitwisseling voor sociale- en vakgerelateerde training en coaching, financiële ondersteuning of andere ondersteunings- en samenwerkingsvormen. Vervolgens wordt elke aanvraag door de stichting beoordeeld en gemonitord.

Activiteiten

2022

 1. Afronden van het reglement waarin helder staat beschreven op welke manier en met welke voorwaarden stichting Bon Bagay ondersteuning geeft aan Haïtiaanse verenigingen in in principe regio Les Palmes
 2. Campagne om initiatief in Nederland bekend te maken, mensen aan de stichting te binden en te Crowdfunden
 3. Verder vormgeven van structuur initiatief
 4. Starten eerste samenwerkingen met lokale verenigingen

2023 – 2031

 1. Voortzetten campagnes
 2. Intensiveren samenwerkingen met lokale verenigingen
 3. Opzetten lucratieve structuur
 4. Opzetten marketingstructuur voor het vermarkten van bestaande en nieuwe producten op de lokale en internationale markt
 5. Creëren van verwerkingslocaties

Financiën

De middelen van stichting Bon Bagay worden ingezet voor het ondersteunen van partnerorganisaties in Haïti, regio Les Palmes. Het bestuur voert haar werk op vrijwillige basis uit. Onze jaarafsluiting van 2021 met toelichting kunt u hier downloaden

Dagelijks bestuur in Nederland

Voorzitter: Margo Meeuwissen

Secretaris: Saskia ter Meulen

Penningmeester: Stanzi Litjens

Saskia ter Meulen

Begroting 2022

INKOMSTEN

 • Crowdfunding
 • Voorschot door bestuur

UITGAVEN

 • € 3.450
 • € 2.500

 • Scholenproject
 • Communicatie materiaal
 • Bijdrage Humanitaire hulp
 • Contributie/administratie kosten
 • Reserve
 • € 2.500
 • € 2.500
 • € 200
 • € 250
 • € 500