ONTWIKKELING VAN DE LOKALE GEBIEDEN

ONTWIKKELING VAN DE LOKALE GEBIEDEN

De ontwikkeling van regio Les Palmes gaat via diverse initiatieven en projecten, georganiseerd door lokale NGO’s waaronder APEP. Bon Bagay ondersteunt deze met kennis en financiën wanneer ze bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en natuur in de regio.

Elk jaar worden er ongeveer 15.000 bomen en struiken gezaaid, opgekweekt en gepoot. Hiervan zijn ongeveer 25% koffie- en cacao struiken. De overige planten zijn vooral fruitbomen en -struiken. De lokale bevolking krijgt training in het kweken van zaaigoed en het onderhoud van agroforestry-systemen zodat ze op hun eigen plot een gezond bos krijgen die een goede en gevarieerde oogst geeft en de biodiversiteit vergroot. Daarnaast krijgen ze training in coöperatievorming en sociaal-economische ontwikkeling zodat ze een duurzaam en zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen.

APEP is een lokale NGO waarin diverse initiatiefnemers voor lokale duurzame ontwikkeling zich verenigd hebben. Deze initiatiefnemers bieden vaak al jaren ondersteunen aan een of meerdere buurtschappen of dorpen.

APEP heeft dezelfde doelen als Stichting Bon Bagay. Het heeft een volledig lokaal – Haïtiaans – karakter.

ZAAIEN EN OOGSTEN

ZAAIEN EN OOGSTEN

We zaaien, zaaien en zaaien, om in de nabije toekomst uit het agroforest voor mens en natuur te kunnen oogsten.

 

De agroforests dragen bij aan een basisinkomen voor de lokale bevolking.

De agroforests zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot, een vermindering van bodemerosie en een vergroting van de biodiversiteit.

 

Onze projecten hebben betrekking op:  AGROFORESTRY en OPLEIDINGEN.