Scholieren en boeren planten bomen

Bon Bagay

Vandaag was een geweldige dag! De eerste opgekweekte bomen en struiken zijn door scholieren boeren aangeplant langs de rivierbedding. Hiermee zorgen we voor minder landerosie langs de rivierbedding en zorgen de oogsten in de toekomst voor inkomsten.

Scholenproject

In mei zijn we gestart met een ontwikkelingsprogramma waarbij we ons richten op de regionale scholen. Hiervoor is een milieu-educatieprogramma ontwikkeld om het huidige slechte beheer van het milieu te verbeteren.

We focussen op bewustwording en kennis rondom het kappen van bomen, slecht afvalbeheer, watervervuiling en vernietiging van biodiversiteit en de gevolgen hiervan.

Dit project wordt uitgevoerd onder lokaal beheer van stichting APEP.

Met het scholenproject willen we dat iedere deelnemer bewust wordt van de slechte staat van het Haïtiaanse milieu. We streven ernaar dat de kennis toeneemt over hoe de klimaatveranderingen moeten worden tegengegaan en hoe men zich beter kan beschermen tegen de gevolgen van de orkaanseizoenen. Bovendien zorgen we ervoor dat de deelnemers zich ook actief gaan inzetten en direct resultaat behalen door het onderhoud van de kwekerijen.

Bon Bagay

Resultaat

Met het scholenproject bereiken we 10.000 jongeren via 17 scholen. Met behulp van 4 landbouwtechneuten en 8 trainers worden 17 nieuwe kwekerijen opgezet. Hier zullen uiteindelijk 200.000 planten worden opgekweekt die gaan zorgen voor herbebossing en oogstopbrengsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *