Scholenproject van start

In mei 2021 zijn we gestart met een ontwikkelingsprogramma waarbij we ons richten op de regionale scholen. Hiervoor is een milieu-educatieprogramma ontwikkeld om het huidige slechte beheer van het milieu te verbeteren. We focussen op bewustwording en kennis rondom het kappen van bomen, slecht…