Kurkuma en cacaomassa te koop

Vanaf nu te koop heerlijk geurende kurkuma van de vrouwenvereniging uit Fouché en cacaomassa uit Value.

Kurkuma 50g met bewaarblik € 5

Kurkuma 50g navulverpakking € 3

Cacaomassa 220g € 8,50

Haïtiaanse koffie beschikbaar

De eerste echte Haïtiaanse koffie van Bon Bagay Foundation is beschikbaar in proefzakjes van 250 gram. De koffie is mild gebrand en heeft een mild pittige afdronk. Wil je de koffie bestellen stuur ons even een berichtje.

Recent hebben we onze eerste twee zendingen met Haïtiaanse koffiebonen geproefd en beoordeeld. Dit hebben we gedaan onder leiding van onze huis-barrista Jean-Paul van Koffiehuis Puur in Oosterbeek. We hebben blind 8 verschillende soorten koffie beoordeeld op zicht, geur en smaak. En met ontzettend veel trots kunnen we melden dat een van de Haïtiaanse soorten absoluut de potentie heeft om als speciality koffie geclassificeerd te worden.

Vanaf nu kun je dit ook zelf beoordelen. Er zijn een beperkt aantal proefzakjes beschikbaar.

Aankondiging online Webinar

Bon Bagay

Bon Bagay organiseert een informatief webinar op 23 maart as

Stichting Bon Bagay bewijst dat een duurzame ontwikkeling werkt door kennis en ervaring binnen de lokale gemeenschappen centraal te stellen. Als stichting ondersteunt ze de inspanningen van Haïtiaanse initiatiefnemers en gemeenschappen in regio Les Palmes om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en een beter bestaan op te bouwen.

Herbebossing met een duurzaam voedselbos-systeem

Haïti heeft een prachtige natuur en erg veel mogelijkheden. Toch moet er nog veel gebeuren. Door de veelbewogen geschiedenis, natuurrampen en een onrustige regering is het landschap lange tijd slecht onderhouden. De bergen van regio Les Palmes zijn nog maar voor ongeveer 5% bebost. Veel boeren in de bergen hebben om diverse redenen de eerder populaire agroforestry verlaten voor meer kwetsbare eenjarige teelten. De lokale verenigingen willen de bergen herbebossen door deze agroforestry te herintroduceren. De mix van natuurlijk en voedselbos zorgt niet alleen voor een hogere opbrengst per hectare en een stabieler inkomen maar ook voor meer biodiversiteit. Herbebossing gaat erosie tegen, voorkomt overstromingen en maakt de natuur weerbaarder tegen nieuw natuurgeweld en klimaatverandering..


Oprichting Stichting Bon Bagay

Vanuit een jarenlange samenwerking in de wederopbouw na de aardbeving van 2010 tussen regionale Haïtiaanse vertegenwoordigers van regio Les Palmes en Nederlandse waterbeheerders is vorig jaar de Stichting Bon Bagay opgericht. Deze stichting werkt intensief samen met lokale verenigingen.

Stichting Bon Bagay ondersteunt de inspanningen van Haïtiaanse initiatiefnemers en gemeenschappen in regio Les Palmes om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en een beter bestaan op te bouwen. Gelukkig zijn steeds meer Haïtianen trots op de Haïtiaanse natuur en zetten zij zich als boer in om op een duurzame manier planten te verbouwen. Stichting Bon Bagay support deze boeren met kennisprogramma’s en materiaal.
Het doel van Bon Bagay voor de komende 10 jaar is om ten minste 600 gezinnen een zelfredzaam bestaan te laten opbouwen en minimaal 250 ha grond te herbebossen. Het resultaat is een klimaatbestendige natuur, trotse boeren en mooie gewassen.

Webinar 23 maart

Wil je meer weten over de werkwijze, activiteiten en het belang van Stichting Bon Bagay?
Kom dan woensdag 23 maart naar het (online) webinar. We laten onder andere zien hoe de kennis en bewustwording van jongeren vergroot wordt via een scholenproject met een milieueducatie programma waarmee we 10.000 jongeren bereiken, ruim 250 boeren aan nieuwe gewassen helpen en 200.000 nieuwe bomen planten waarmee eerlijke landbouwketens worden opgezet.
Het webinar wordt gehouden van 20:00u tot 21:00u.
Meer info is ook te vinden op onze website: www.bonbagay.world.

Aanmelden kan via info@bonbagay.world. Je ontvangt dan een link voor dit webinar.

Training van lokale boeren

Stichting Bon Bagay ondersteunt diverse locale verenigingen in de bergen van Haïti. Zo ook de vereniging die de boeren helpt om hun kennis en vaardigheden rondom het voedselbos te vergroten.

een tijdje geleden is er een les gegeven over het onderhouden van het voedselbos en met in het bijzonder aandacht voor het snoeien van cacao-struiken. Door het delen van deze kennis vergroten we de levensduur en oogst-opbrengsten van de planten. Daarnaast wordt er kennis gedeeld over het gebruik van nieuwe, moderne materialen om de snoei te vergemakkelijken.

De boeren zijn meteen enthousiast aan het werk gegaan.

Persbericht 12 jaar na de grote aardbeving

Arnhem, 10 januari 2022

Het tegengaan van klimaatverandering en het opbouwen van een beter bestaan gaan in Haïti hand in hand.

Stichting Bon Bagay (ANBI) bewijst dat een duurzame ontwikkeling werkt door kennis en ervaring binnen de lokale gemeenschappen centraal te stellen. Als stichting ondersteunt ze de inspanningen van Haïtiaanse initiatiefnemers en gemeenschappen in regio Les Palmes om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en een beter bestaan op te bouwen.

De allesverwoestende aardbeving van Haïti is deze maand alweer 12 jaar geleden.
Destijds is, met geld van Giro 555, al direct een start gemaakt met een beter beheer van de rivieren en hun stroomgebied. Dit was naast de wederopbouw een van de grootste uitdagingen. Dit gebeurde onder andere door te starten met bewustwording over herbebossing. Herbebossing gaat landerosie tegen, voorkomt overstromingen en maakt de natuur weerbaarder tegen nieuw natuurgeweld. Vanuit een jarenlange samenwerking tussen regionale Haïtiaanse vertegenwoordigers van regio Les Palmes en Nederlandse waterbeheerders is vorig jaar de Stichting Bon Bagay opgericht. Die werkt intensief samen met lokale verenigingen.

Ontwikkeling van een duurzaam voedselbos-systeem

De bergen van regio Les Palmes zijn nog maar voor ongeveer 5% bebost. Veel boeren in de bergen hebben om diverse redenen de eerder populaire agroforestry verlaten voor meer kwetsbare eenjarige teelten. De lokale verenigingen willen deze agroforestry herintroduceren. De mix van natuurlijk en voedselbos zorgt niet alleen voor een hogere opbrengst per hectare en een gegarandeerd inkomen maar ook voor meer biodiversiteit.

Het doel van Bon Bagay voor de komende 10 jaar is om ten minste 600 gezinnen een zelfredzaam bestaan te laten opbouwen en minimaal 250 ha grond te herbebossen.

Eerlijke landbouw keten

De agroforestry bossen zullen voor een deel uit koffie en cacao bestaan. In Nederland hebben we de belofte gedaan deze producten voor een eerlijke prijs te kopen mits ze van goede kwaliteit zijn. Dit stimuleert boeren in het opzetten van duurzame agroforestry en biedt economische vooruitgang. Bon Bagay zorgt daarnaast voor verdere ontwikkeling van de regio via het bieden van ondersteuning aan sociale- en vak gerelateerde cursussen, scholing en coaching.

Opkweken van jong zaaigoed (Bon Bagay 2018-2020)

Het Scholenproject

Het volume van kwalitatief hoogwaardige koffie en cacaobonen komt pas na 4 jaar echt op gang. Maar we blijven continu bezig met het opkweken van nieuwe bomen en struiken die voor de oogstopbrengsten gaan zorgen.
In de tussentijd vergroten wij ook de kennis en bewustwording van de lokale bewoners via Het Scholenproject. Een milieu educatie programma waarbij aan lokale boeren en op 17 scholen in de regio aan de leerlingen en studenten een lesprogramma wordt aangeboden. In dit educatief programma wordt kennis gedeeld over de dynamiek van het water, herbebossing, opwarming van de aarde, hergebruiken van afval en het orkaanseizoen. Ook wordt er per school een nieuw kweekbed aangemaakt op het schoolterrein en hier worden nieuwe gewassen opgekweekt. Door leerlingen te koppelen aan boeren zorgen we voor een grotere betrokkenheid en motivatie om de oogsten te onderhouden. Met het scholenproject bereiken we meer dan 10.000 jongeren, helpen we ruim 50 boeren aan nieuwe gewassen en planten we 200.000 nieuwe bomen en struiken.

Bon Bagay
Bon Bagay

Trainingen aan boeren en Jongeren in Het Scholenproject (Bon Bagay 2021)

Help mee!

Kijk op onze website hoe je kunt bijdragen aan het duurzaam tegengaan van de effecten van klimaatverandering en het opbouwen van een beter bestaan van de Haïtiaanse bevolking.

Noot voor de redactie:
Voor informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Margo Meeuwissen: 06-23860704 /
info@bonbagay.world

Stichting Bon Bagay – www.bonbagay.world – NL09 TRIO 0320228886 – KVK 81125259 – info@bonbagay.world

Scholieren en boeren planten bomen

Bon Bagay

Vandaag was een geweldige dag! De eerste opgekweekte bomen en struiken zijn door scholieren boeren aangeplant langs de rivierbedding. Hiermee zorgen we voor minder landerosie langs de rivierbedding en zorgen de oogsten in de toekomst voor inkomsten.

Scholenproject

In mei zijn we gestart met een ontwikkelingsprogramma waarbij we ons richten op de regionale scholen. Hiervoor is een milieu-educatieprogramma ontwikkeld om het huidige slechte beheer van het milieu te verbeteren.

We focussen op bewustwording en kennis rondom het kappen van bomen, slecht afvalbeheer, watervervuiling en vernietiging van biodiversiteit en de gevolgen hiervan.

Dit project wordt uitgevoerd onder lokaal beheer van stichting APEP.

Met het scholenproject willen we dat iedere deelnemer bewust wordt van de slechte staat van het Haïtiaanse milieu. We streven ernaar dat de kennis toeneemt over hoe de klimaatveranderingen moeten worden tegengegaan en hoe men zich beter kan beschermen tegen de gevolgen van de orkaanseizoenen. Bovendien zorgen we ervoor dat de deelnemers zich ook actief gaan inzetten en direct resultaat behalen door het onderhoud van de kwekerijen.

Bon Bagay

Resultaat

Met het scholenproject bereiken we 10.000 jongeren via 17 scholen. Met behulp van 4 landbouwtechneuten en 8 trainers worden 17 nieuwe kwekerijen opgezet. Hier zullen uiteindelijk 200.000 planten worden opgekweekt die gaan zorgen voor herbebossing en oogstopbrengsten.

Onze promotie Video is klaar!

Bon Bagay

Met trots presenteren wij de video de we in januari gemaakt hebben om onze stichting te promoten. De video vertelt het verhaal van de ontwikkelingen in Haïti en de rol die de stichting en verenigingen hierbij vervullen.

Stichting Bon Bagay vervult altijd een ondersteunende rol en investeert onder andere in een duurzaam en circulair agroforestry systeem. De oogsten van deze voedselbossen leveren bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardige koffie en cacao producten. Wij zorgen ervoor dat de lokale boeren weer trots zijn op hun land en op de producten die ze daar zelf verbouwen.

Scholenproject van start

In mei 2021 zijn we gestart met een ontwikkelingsprogramma waarbij we ons richten op de regionale scholen. Hiervoor is een milieu-educatieprogramma ontwikkeld om het huidige slechte beheer van het milieu te verbeteren. We focussen op bewustwording en kennis rondom het kappen van bomen, slecht afvalbeheer, watervervuiling en vernietiging van biodiversiteit en de gevolgen hiervan.

Dit project wordt uitgevoerd onder lokaal beheer van stichting APEP.

Verschillende Thema’s

Bij het programma zijn 17  basis- en middelbare scholen uit de regio betrokken. Daarmee hebben we een bereik van 10.000 leerlingen/studenten. De lessen op de scholen zijn ervoor om bewustwording en betrokkenheid te creëren en om de algehele kennis te vergroten. De onderwerpen zijn:

  • Dynamiek van het water
  • Herbebossing
  • Opwarming van de aarde
  • Hergebruiken van afval
  • Het orkaanseizoen

Bij alle scholen waar we het programma starten, zetten we een kwekerij op waar de praktijklessen geven worden. Uiteindelijk leidt dit tot een potentieel van 200.000 nieuw gekweekte planten op jaarbasis. Deze planten zullen door de jongeren zelf, samen met lokale boeren worden onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat ze goed opgroeien en oogst gaan geven. Per gemeente zijn 2 lokale basis organisaties betrokken, die helpen met het beheer van de kwekerijen en om de organisatie rondom het programma te beheersen. En daarmee borgen we de betrokkenheid op een breder vlak.

RESULTAAT

Met het scholenproject willen we dat iedere deelnemer bewust wordt van de slechte staat van het Haïtiaanse milieu. We streven ernaar dat de kennis toeneemt over hoe de klimaatveranderingen moeten worden tegengegaan en hoe men zich beter kan beschermen tegen de gevolgen van de orkaanseizoenen. Bovendien zorgen we ervoor dat de deelnemers zich ook actief gaan inzetten en direct resultaat behalen door het onderhoud van de kwekerijen.

Missie in Haïti

Fondwa Haiti

Begin januari vertrok een van onze oprichters naar Haïti met een hele waslijst aan werkzaamheden. Want we hebben een flinke ambitie in 2021! Naast een volle agenda werd er natuurlijk ook genoten van ontmoetingen met oude bekenden, vrienden, de mooie omgeving en de veerkracht van de bevolking.

FILMEN OP LOCATIE

De reis begon met de zoektocht naar een aantal mogelijke lokale partners die kunnen helpen met de productie van een video. Om de stichting meer bekendheid te geven willen we ons verhaal vertellen door middel van een aantal video’s waarin we onze vrienden van de stichting kunnen laten zien wat we doen en waarvoor we hulp nodig hebben. Het script voor de video’s hadden we in Nederland al gemaakt en met dit script onder de arm zijn Mareus en Margo op pad gegaan.

Er zijn meerdere locale producenten gesproken. Uiteindelijk is de productie van de video met Tchekesa Records gedaan. Zij hebben alle videobeelden op diverse locatie’s in de omgeving gemaakt, interviews gedocumenteerd en zelfs een aantal drone beelden gemaakt.

Tchekesa aan het werk

EDUCATIE VAN SCHOOLKINDEREN

Een ander onderdeel van de missie is de afstemming over onze ondersteuning met onze partner APEP. APEP heeft voor 2021 diverse projecten op de planning staan. Het grootste project is een lokaal educatie programma aan 17 scholen voor 10.000 schoolkinderen.

Het scholenproject start om de kennis over klimaatverandering, biodiversiteit en milieu te verbeteren. Het project is met scholen, boeren en basisorganisaties in de omgeving. De verschillende catastrofes maken het nodig dat er iets moet gebeuren. De leden van APEP gaan scholing geven en seminars organiseren. En de groepen gaan samen nieuwe kwekerijen opzetten die ze zelf beheren en onderhouden. In de kwekerijen komen 200.000 planten voor in de voedselbossen, waaronder koffie en cacao. Als de planten over een jaar groot genoeg zijn, gaan schoolkinderen, boeren en leden van de basisorganisaties de planten uitpoten en gezamenlijk verzorgen. Dit project heeft een begroting van circa € 150.000 en wordt bijna geheel vrijwillig gedragen door de leden van APEP.

Lokale schoolklas

Feestelijk recept met een Caribisch tintje

Bounty balls

Bounty Balls 

Een heerlijke zachte kokosvulling omhuld met chocolade.

Bounty Balls

Benodigdheden voor ca. 20 stuks:

150 gr geraspte kokos
Tenminste 75 ml coconut cream santen (vloeibaar)
30 gr gezeefde vanillesuiker
150 gr melk of pure Fair Trade chocolade
Geraspte kokos voor de decoratie
Vel bakpapier om de Bounty Balls op te laten drogen

Zo maak je het

Meng de geraspte kokos met de vanillesuiker en coconut cream. Proef de massa en voeg naar smaak meer coconut cream en/of vanillesuiker toe. Kneed er een samenhangende bal van en vorm dan mooie ronde balletjes. Leg de balletjes op een bord en zet weg in de koelkast.

Breek de chocolade in blokjes en doe de helft in een schaaltje. Verwarm au bain-marie tot het goed gesmolten en mooi vloeibaar is. Haal het schaaltje met de gesmolten chocolade van het pannetje af en roer de overgebleven stukjes chocolade erdoor tot alles weer mooi glad is.

Leg een stuk bakpapier klaar en bestrooi met kokosrasp. Pak de balletjes uit de koelkast en haal ze één voor één door de chocolade m.b.v. 2 vorken Tik met een balletje op de vork op de rand van de kom om overtollige chocolade eraf te laten druipen. Leg elk balletje op het met kokosrasp bestrooide vel bakpapier.

Strooi ruim kokos over de balletjes en als de chocolade begint te drogen rol je ze met behulp van een satéprikker nog eens door de kokos.

Laat de balletjes drogen tot de chocolade helemaal hard is. Eet smakelijk!