Aankondiging online Webinar

Bon Bagay

Bon Bagay organiseert een informatief webinar op 23 maart as

Stichting Bon Bagay bewijst dat een duurzame ontwikkeling werkt door kennis en ervaring binnen de lokale gemeenschappen centraal te stellen. Als stichting ondersteunt ze de inspanningen van Haïtiaanse initiatiefnemers en gemeenschappen in regio Les Palmes om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en een beter bestaan op te bouwen.

Herbebossing met een duurzaam voedselbos-systeem

Haïti heeft een prachtige natuur en erg veel mogelijkheden. Toch moet er nog veel gebeuren. Door de veelbewogen geschiedenis, natuurrampen en een onrustige regering is het landschap lange tijd slecht onderhouden. De bergen van regio Les Palmes zijn nog maar voor ongeveer 5% bebost. Veel boeren in de bergen hebben om diverse redenen de eerder populaire agroforestry verlaten voor meer kwetsbare eenjarige teelten. De lokale verenigingen willen de bergen herbebossen door deze agroforestry te herintroduceren. De mix van natuurlijk en voedselbos zorgt niet alleen voor een hogere opbrengst per hectare en een stabieler inkomen maar ook voor meer biodiversiteit. Herbebossing gaat erosie tegen, voorkomt overstromingen en maakt de natuur weerbaarder tegen nieuw natuurgeweld en klimaatverandering..


Oprichting Stichting Bon Bagay

Vanuit een jarenlange samenwerking in de wederopbouw na de aardbeving van 2010 tussen regionale Haïtiaanse vertegenwoordigers van regio Les Palmes en Nederlandse waterbeheerders is vorig jaar de Stichting Bon Bagay opgericht. Deze stichting werkt intensief samen met lokale verenigingen.

Stichting Bon Bagay ondersteunt de inspanningen van Haïtiaanse initiatiefnemers en gemeenschappen in regio Les Palmes om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en een beter bestaan op te bouwen. Gelukkig zijn steeds meer Haïtianen trots op de Haïtiaanse natuur en zetten zij zich als boer in om op een duurzame manier planten te verbouwen. Stichting Bon Bagay support deze boeren met kennisprogramma’s en materiaal.
Het doel van Bon Bagay voor de komende 10 jaar is om ten minste 600 gezinnen een zelfredzaam bestaan te laten opbouwen en minimaal 250 ha grond te herbebossen. Het resultaat is een klimaatbestendige natuur, trotse boeren en mooie gewassen.

Webinar 23 maart

Wil je meer weten over de werkwijze, activiteiten en het belang van Stichting Bon Bagay?
Kom dan woensdag 23 maart naar het (online) webinar. We laten onder andere zien hoe de kennis en bewustwording van jongeren vergroot wordt via een scholenproject met een milieueducatie programma waarmee we 10.000 jongeren bereiken, ruim 250 boeren aan nieuwe gewassen helpen en 200.000 nieuwe bomen planten waarmee eerlijke landbouwketens worden opgezet.
Het webinar wordt gehouden van 20:00u tot 21:00u.
Meer info is ook te vinden op onze website: www.bonbagay.world.

Aanmelden kan via info@bonbagay.world. Je ontvangt dan een link voor dit webinar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *